Effektiv Stressmestring

Effektiv stressmestring som leder til selvsikkerhet.
Du kan eliminere Frykt, Stress, Hjelpeløshet osv. ved å følge en spesifikk metode, akkurat slik du programmerer en datamaskin.

Når du installerer et program på maskinen din, følger du installasjons veiledningen for å få programmet til å virke. Du forandrer ikke på programmet og forventer at det skal fungere som det var ment!

Slik er det med oss mennesker også, vi er født med en innebygd bruksanvisning.

Vi fungerer stort sett på samme måte som dyra slik at vi beveger oss vekk fra det som er ubehagelig → mot det som er behagelig.

Fra naturens side er dette enkelt, når vi er sultne vil vi ha mat, når vi er trøtte vil vi sove osv., mens påvirkninger fra det miljøet vi vokser opp under, programmerer inn en rekke adferder, holdninger og meninger.

Helt enkle utsagn som;

 • Nå må du være snill, ellers kommer ikke nissen.
 • Ta på deg regntøy, ellers blir du våt og forkjølet.
 • Ikke klatre i det treet, du bare detter ned og slår deg.
 • Ikke balanser på rekkverket, du kommer til å...
 • Ta på deg lue, ellers får du øreverk.
 • Du kommer helt sikker på flere....

Små barn aksepterer mange av disse påstandene som sin virkelighet.
Så foreldrenes holdninger og frykt, plantes inn i barna – selv om dette ikke var meningen.

Problemene kommer i mange tilfeller ikke til overflaten før flere år senere.

Du har nå blitt 20 år og vet at det ikke er farlig å bli våt – du dusjer og har badet i sjøen uten å bli syk.
Nissen finnes ikke og du går uten lue om vinteren.

Men nå har du andre uforklarlige følelser og irrasjonell frykt som kommer opp. Du kan være redd for å fly, men kjører bil (som er mye farligere ifølge statistikken). Du er redd for å holde en tale foran mange mennesker, men legger ut all informasjon om livet ditt på nett.

Vi blir rett og slett, vandrende selvmotsigelser som prøver å finne rasjonelle forklaringer og meninger som støtter følelsene våre – selv om vi hadde hatt det mye bedre ved å velge hvordan vi ønsker å føle oss og programmere inn denne følelsen direkte.

Har du lagt merke til at du fra tid til annen opplever følelser og livs situasjoner som du ikke liker?

Hva om du bare kunne velge bort disse opplevelsene og bytte dem ut med slik du ønsker å føle deg!

Du har faktisk denne evnen, alle mennesker har det – Men du må bevisst velge det du ønsker deg og ta de taktiske disposisjonene som skal til for å komme til målet ditt og leve der.

De fleste mennesker har ønsker om hvordan de vil ha det, men istedenfor å fokusere på det de ønsker, fokuserer de på alt det de ikke ønsker. De går rundt og irriterer seg over den personen og den situasjonen, han er en dust, det er for dyrt.... osv.

Denne holdningen bringer bare mere av det du ikke ønsker inn i livet ditt.

Det virker omtrent som en magnet som tiltrekker seg det du føler og ikke det du ønsker.

Effektiv stressmestring starter med å være «Pro-Aktiv», du velger med andre ord å ta fult emosjonelt ansvar for ditt eget liv og skaper derved dine egne muligheter. Du er ikke lengre prisgitt omstendighetene. Ingen andre enn deg selv er ansvarlig for ditt liv – du har helt og fullt skapt det selv, ved hvordan du føler deg.

Spørsmålet er «Hvordan kan jeg forandre følelsene mine?».

Hva er effektiv stressmestring?
Følelser, er et resultat av en hormoncocktail som produseres i kroppen.
Det ser omtrent slik ut;

 1. Først opplever vi et input – fysisk berøring, ser, hører eller tenker noe.
 2. Så leter systemet vårt etter referansepunkter, har vi vært borti dette tidligere.
 3. Resultatet her gjør at det produseres en hormoncocktail.
 4. Denne cocktailen forårsaker en følelse.
 5. MEN, vi er enda ikke prisgitt omstendighetene – vi kan velge å akseptere eller ikke akseptere denne følelsen og forandre den ved å skifte fokus.
 6. Når vi helt og holdent fokuserer på ønsket følelse, vil en ny hormoncocktail som samsvarer med denne følelsen produseres.
 7. Det er bare ved å ignorere kroppens signaler når vi kommer i situasjoner med uønskede følelser, som gjør at vi blir et offer for omstendighetene.

Bevissthet er nøkkelen til effektiv stressmestring...

Det er mange veier til en tilstand av et hevet bevissthetsnivå, men de metoder som inkluderer flere former for stimuli – virker raskere.

 • Meditasjon kan ta lang tid og de fleste har ikke tid til å sitte å meditere i en hule i 20 år for å utvide sitt bevissthetsnivå.
 • Yoga kan gjøre deg mere fleksibel og være bra som trening, men så lenge fokuset er på det fysiske, stillinger osv., er ikke yoga noe annet enn gymnastikk som bidrar til bedre helse. Hensikten med yoga er å forene det du tenker, føler, sier og gjør pluss å samkjøre dette med dine verdinormer. Når du gjør det, finner du indre fred.
 • Slåssing, i form av spesifikke vitenskaplige testede metoder virker raskt, siden de holder oss bevisst tilstede her og nå. Kampsporter fungerer ikke, siden de er basert på konkurranse og skaper hormoncocktailer som er stressbaserte.
  Martial arts som kunstform kan fungere, men er tidkrevende. Kampmetodikker som effektivt fungerer i praksis og samtidig produserer en pro-aktiv hormoncocktail – vil være best.
 • Utdannelse kan virke hemmende, siden dette dreier seg hovedsaklig om frontlapp aktivitet og denne viten er ikke tilgjengelig i stress situasjoner.

Det er i det hele tatt mange mulige metoder for å heve bevissthetsnivået, saken er heller hvor villig er du til å forandre dine holdninger og meninger.

Når vi ser på de forskjellige hjernesvingningene;

 • Beta → våken tilstand,
 • Alfa → avslappet, meditasjon
 • Theta → dyp avslapning, drømme/REM tilstand
 • Delta → dyp drømmeløs tilstand

Så finner vi at følelser i hovedsak finnes i Beta og Alfa, det betyr at ved å senke svingningene ned i Theta – så har vi løst problematikken med uønskede følelser mao. effektiv stressmestring.

Vi kan gjøre dette med vanlig meditasjon, men det vil ta lang tid.

Eller vi kan gjøre det med pusten, ved å puste i en bestemt rytme som induserer Theta. Problemet er at i stress situasjoner hvor vi opplever uønskede følelser, husker vi ikke å puste i riktig rytme.

Erfaringsmessig er en mye raskere metode å bruke flere verktøy samtidig. Ved å kombinere en spesialisert innlæringsmetode for nærkampteknikk med rytmiske montone lyder og en spesiell lukt i rommet, så stimuleres kropp og sinn på en overveldende måte.

Resultatet blir at evnen til å håndtere uforutsette situasjoner heves og stressnivået senkes, med andre ord effektiv stressmestring.

Du lærer å bli bevisst på følelser som tidligere ble oversett og sakte men sikkert kommer evnen til å velge følelsene dine selv.

Når du ser at du kan velge hvordan du føler deg, vil Effektiv Stressmestring og Selvsikkerhet være et faktum og du vil ikke lengre være prisgitt omstendighetene.Intro video - Effektiv stressmestring.

For mer informasjon om kurs og treninger, sett deg på vår mailingliste.

Klikk her for å se vår meny & prisliste.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

STRESSMESTRING
ULTIMAT SELVFORSVAR

Kun for deg som Seriøst ønsker forandring. 3 dager kr 18.000.

Du lærer om kroppens iboende svakheter, slik at du lett kan uskadeliggjøre en angriper, hvordan bruke omgivelsene som våpen. Hvilke våpen du alltid har tigjengelig, hva du kan ta med deg på fly osv. 

Hvor kan du finne og hvilken verdi har denne informasjonen for deg?

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.