Gratis Tai Chi Dvd

Bestill din Gratis Tai Chi Dvd på link under, du betaler bare porto/ekspedisjon fra vår leverandør.

Dette er noen av de positive effektene Tai Chi & Qi Gong har på helsen din.
• Redusert stress
• Slapper bedre av
• Bedre søvnkvalitet
• Bedret konsentrasjonsevne
• Bedret balanse
• Økt vitalitet og energi
• Styrket immunforsvar
og mye mer...

Se mer informasjon om forskningsresultater nederst på denne siden. Informasjon om Tai Chi & Qi Gong


Bestill GRATIS Tai Chi & Qi Gong Dvd___Klikk her


Her er mere informasjon om hvordan du bestiller denne Dvd'en.
Slik bestiller du GRATIS Tai chi & Chi Gong Dvd___Klikk her

Tai Chi trening i Kina

PS!
Vi lager en mere utfyllende beskrivelse av øvelsene du finner på Tai Ji & Ji Gung Dvd'en.
Hvis du ønsker å få denne tilsendt, så sett deg på vår mailing liste - du finner formen til venstre for bildet over.Bestill GRATIS Tai Chi & Qi Gong Dvd___Klikk her


Her er mere informasjon om hvordan du bestiller Gratis Tai Chi Dvd.
Slik bestiller du GRATIS Tai chi & Chi Gong Dvd___Klikk her

Denne dvd'en inneholder et treningsprogram med Tai Chi og Qi Gong øvelser som er satt sammen for å bidra til bedre helse.

Første del er laget som et;
"Følg øvelsene mens du ser programmet på TV".
Du bare setter på dvd'en og følger bevegelsene.
Her er det også lagt til meditasjonsmusikk for større effekt.

I andre del, får du enkel forklaring på hvordan øvelsene skal gjøres.

Retningslinjer for utførelse av øvelsene;
Gjør alle øvelsene i et behagelig, flytende tempo.
Ikke press deg selv på noen som helst måte under utførelse av øvelsene.
Ikke strekk så det er ubehagelig.
Ha en positiv holdning under utførelse av programmet.Bestill GRATIS Tai Chi & Qi Gong Dvd___Klikk her

Dette finner du på denne Dvd'en.
Del 1.
- Her finner du hele treningsprogrammet.
Bare start Dvd'en og følg øvelsene mens du ser dem på Tv.

Del 2.
- Her ser du alle øvelsene med enkle forklaringer p utførelse.
- Preparasjons øvelser (pusteøvelser-sirkulasjon-fleksibilitet i ryggen).
- Energi klapping (stimuli av akupunkturpunkter og energiflyt i meridianene).
- 18 Medisinske Qi Gong (Kinesiske øvelser for fysisk og mental helse).
- Liang Yi's enkle Tai Chi form, med stokk/spyd.
- Liang Yi's enkle Tai Chi form, tomhendt.
- Liang Yi's enkle Tai Chi form, tomhendt - filmet forfra og bakfra samtidig.
Hvis du ønsker å få privatundervisning eller å holde et kurs der du bor, ta kontakt ved å fylle ut formen i denne linken.
Hva kan vi hjelpe deg med? Kurs, Trening, Foredrag...Bestill GRATIS Tai Chi & Qi Gong Dvd___Klikk her


Her er mere informasjon om hvordan du bestiller denne Dvd'en.
Slik bestiller du GRATIS Tai chi & Chi Gong Dvd___Klikk her


Returner fra Gratis Tai Chi Dvdtil Personlig Trener Hjem


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!