Indre Fred

Finn indre fred med Tai Chi trening.

Vi kan eliminere uønskede følelser som angst, frykt, sinne, depresjon osv., her og nå. Det er kun snakk om noen få sekunder som skal til for at en uønsket følelse forsvinner. Ved å bruke fysiske eller mentale stimuli, kan vi enkelt kontrollere følelsene våre.
Med trening kan vi også velge og programmere inn ønsket følelse.

Det hele starter med å bli bevisst på at man kommer i situasjoner hvor man ikke føler seg slik man ønsker og deretter bestemmer seg for å rette opp i problemet.

Et eksempel på hvordan du kan bruke et fysisk stimuli til å fjerne en uønsket følelse, er en iskald dusj. Gå inn i en dusj med fult trykk på kaldtvannet... Så glemmer du det meste iløpet av et par sekunder – alt fokus er på ubehaget med det kalde vannet.

Det er klart at følelsene kommer tilbake når du går ut av dusjen og får igjen varmen, men det viser at et fysisk stimuli kan kontrollere følelser. Spørsmålet er bare hvor sterkt fysisk stimuli som må til for å få deg til å glemme det du vil vekk fra.

Deretter ser vi på hvordan sinnet fungerer og finner at de uønskede følelsene vi opplever, befinner seg hovedsaklig i hjernebølgene «Beta» (som er dominante i våken tilstand).

Vi finner også et sted uten tanker - hvor det stort sett bare er tomt, når vi går videre nedover på skalaen, forbi Alfa bølgene og inn i «Theta» (som er dominant i dyp meditasjon og søvn), dette er en tilstand av indre fred..

Siden vi nå har funnet et sted uten tanker og negative følelser, vil det neste skrittet vær å bevisst velge denne tilstanden, fremfor en uønsket følelse. Det er bedre å være i en tom mental tilstand av velvære, enn i en tilstand av ukontrollert frykt.

Med dagens teknologi, er det ikke noe problem å plassere hjernesvingningene i Alfa, Theta eller Delta. Vi spiller en lyd med f.eks. 410Hz inn i det ene øret og en med 400Hz inn i det andre øret, så stiller hjernen seg inn på differansen - vi behøver ikke lengre sitte i en hule i 20 år for å lære oss meditasjon.

Det er ikke alltid vi har tid eller mulighet til å sette oss ned og spille en lyd-fil hver gang vi blir stresset, så vi trenger et praktisk verktøy som vi har tilgang til når vi kommer opp i uønskede situasjoner. Det geniale er at vi kan styre hjernebølgene ved hjelp av pusterytmen, inn i den tilstanden vi ønsker.

I prinsippet dreier det seg om å puste langsomt og dypere. Du har sikker lagt merke til at du puster raskere i stress situasjoner.

Det er ikke nødvendig å lære seg alt som skjer i kropp og sinn for å nyte godt av denne vitenskapen. Du trenger bare å følge en bestemt prosess, så programmerer du inn et nytt handlings mønster som igjen leder til at du etterhvert blir istand til å velge hva du ønsker å føle.

Det er ikke snakk om å bli kald eller følelsesløs, men heller å få muligheten til å føle deg vel, plassere deg selv i en tilstand av indre fred - isteden for å bli dratt med på emosjonelle berg og dalbane turer, når du minst trenger det.

Ved å analysere metoder hentet fra Yoga, Martial Arts, Militære Spesialister og Stress Psykologi, sitter vi igjen med prinsippene for hva, hvorfor og hvordan kropp og sinn fungerer. Med enkle midler kan vi tilpasse og bruke disse prinsippene i en rekke disipliner for å oppnå kontroll over egne følelser og finne indre fred.

Du oppnår ikke full kontroll over egne følelser etter et kort kurs, men du får med deg verktøyet – slik at du kan velge hvordan du reagerer på ytre impulser. Med trening kommer også mestringen, som gjør at du automatisk velger å føle deg bedre.

Verktøyet vi bruker på dette kurset, er Tai Chi.
Tai Chi er en kampkunst, som ved hjelp av sine treningsmetoder utvikler bl.a. følgende evner.

  • Kamp (Fighting) med eller uten våpen, etter prinsippet «Du er alene og ubevæpnet mot flere bevæpnede angripere.» Løs problemstillingen på enklest mulig måte.
  • Form, dette er det du ser blir gjort av utøvere, i sakte bevegelser en tidlig morgen i parker rund i Kina. Formen er kamp-applikasjoner som trener opp utøverens evne til fokus og konsentrasjon.
  • Åndelig utvikling. Det er ikke snakk om religion, men heller å finne indre fred ved å samkjøre det du tenker, føler, sier og gjør med dine verdinormer. Når det indre emosjonelle stresset forsvinner, stilner tankestrømmen og portene til ekstra sensoriske stimuli åpnes.

Stress, kaos eller en tilstand av indre fred, valget er ditt...

For mer informasjon om kurs og treninger, sett deg på vår mailingliste.

Klikk her for å se vår meny & prisliste.

Returner fra Indre Fred til Personlig Trener HjemShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.