Kontakt Personlig Trener Net

Fyll ut formen "kontakt personlig trener" under, for kontakt/informasjon.

Takk for din interesse i trening med en av våre instruktører og eksperter i “Energy Body Yoga”, “Spiral Energy Tai Chi”, Pressure Point Healing & Fighting”.

Som du sikkert forstår, så har vi mange henvendelser og forespørsler om personlig trening, kursing, seminarer osv. Vi er meget selektive med hvem vi tar imot som klienter.

Vi vil være sikre på at vi kan hjelpe hver enkelt klient, slik at han/hun når målene sine. Derfor har vi vært nødt til å ha noen kriterier for hvem vi tar imot som klienter.

Hvis du ønsker personlig trening i Yoga, Qi Gong, Tai Chi, Styrke og Helserelaterte disipliner har vi disse to kriteriene, for å hjelpe deg til å nå målene dine;

Du må kunne følge instruksjoner fra din personlige trener

Du må være motivert til å trene og å gjøre det som må til for at du skal nå målene dine.

Fyll ut “Kontakt Personlig Trener” formen under, med informasjon, spørsmål osv. Så vil vi ta kontakt med deg slik at vi kan avtale tid for et intervju/møte.

For personlig selvforsvarstrening, se kriterier lenger ned på siden,
under "Kontakt Personlig Trener" formen.

Meny & Priser - Hvilket program passer deg.

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  Hvis du vil ha personlig trening i Selvforsvar, Kampsport, Trykkpunkter eller CQB “Hand to Hand & Hand to Weapon” Nærkamp Trening, så må du i tillegg tilfredstille disse kriteriene.

Du må være 18 år eller eldre.

Du må være fysisk frisk. Du kan ikke trene dette hvis du har dårlig helse.

Du vil bli avvist hvis du har kriminell bakgrunn eller voldelig adferd.

Du vil bli avvist hvis du har en bakgrunn med mental sykdom eller mental ubalanse.

Du vil bli avvist hvis du bruker illegale stimuli eller hvis du har andre avhengighetsproblemer.

Hvis du tilfredstiller disse kriteriene så fyll ut “Kontakt Personlig Trener” formen over, med all relevant informasjon, spørsmål osv. Så vil vi ta kontakt med deg slik at vi kan avtale tid for et intervju, for å se om vi kan jobbe sammen for å nå dine mål.

Vi kan tilby deg Personlig Trening, Instruksjon,
Kurs og Foredrag i følgende emner.

Energy Body Yoga - Spiral Energy Tai Chi - Qi Gong 8 uker til helse og velvære med et Energy Body Yoga program. Du har valget mellom å trene alene med din yoga lærer eller i en minigruppe - 1, 2 eller 3 ganger i uken, avhengig av dine mål og hvor mye tid du har tilgjengelig til å trene. Dette programmet er for deg som vil trene for helse og velvære eller for deg som vil vite sannheten om og årsakene til hva, hvorfor og hvordan om yoga. For mer informasjon, fyll ut "Kontakt Personlig Trener" formen over.

Spiritual Martial Arts Dette er essensen og vitenskapen om den praktiske bruken av “Martial Arts” (eller på Norsk, Kampsporter, kampmetoder, nærkamp). Selv om vi bruker de gamle kampmetodene fra India, Midt Østen, Kina, Russland og Skandinavia som base for vårt system, så er det helt uten grenser, stilart og regler. Denne treningen vil heve dine evner til å “Sloss”, uansett hvilken stilart du praktiserer fra før. For mer informasjon, fyll ut formen over.

Stresshåndtering Vitenskapen om menneskelig adferd, forenklet slik at du faktisk forstår hva du kan gjøre nå - for å leve uten stress. Hvorfor og hvordan du kan ta fullkontroll over dine følelser. Alt fra å velge hvilken mental tilstand du ønsker og å innplante denne, til de små bestanddelene som hormoner, kvantefysikk og nye oppdagelser - ny forskning. Denne typen program, består av teori i tillegg til masse fysisk og mental trening. For mer informasjon, fyll ut formen over.

Return from Kontakt Personlig Trener til Find Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!