Kurs & Treningstider

På denne siden finner du informasjon om kurs og trening i Skien & Grenlandsområdet.
Tider finner du i Kalenderen under (last ned Pdf dokument).
Mer informasjon om de forskjellige kursene, treninger, priser osv. finner du på Prislisten under (last ned Pdf dokument).
Har du spørsmål om noe, så fyll ut formen på Kontakt siden vår.


GAVEKORT
Hvis du ønsker noe godt for Helse og Velvære, gi et Gavekort til deg selv eller til en du er glad i. Du bestemmer selv beløpet eller om det er til et spesielt kurs.
Se på prislisten om du finner noe som passer, eller ta kontakt - så lager vi et program som passer for deg.
Gavekort-Prisliste


Anti Voldtektskurs
_____juli - 2016
Praktisk & effektivt selvforsvar for kvinner.
Hvordan du kan komme deg unna VOLDELIGE situasjoner
Stopp voldtektsmannen på den enkle måten!


Hent frem Dine skjulte krefter
Introduksjon til "The Warrior Within"

5 timers "Hands on Training" med praktisk informasjon om hva, hvorfor og hvordan - når det gjelder å finne frem din indre kriger.
Last ned mere informasjon her (Pdf.fil)
5 timer Hands on Training, Find the Warrior within

Informasjon - Nærkamp Mentalitet

CIRCUIT
Awakening The Warriors Of Light
Complete Training Program For Opening Of The Psychic Gateways


Workshop I Skien søndag 00.00.2012
Kl 11.00 – 15.45

Introduksjon til ”CIRCUIT”, et praktisk og fysisk treningsprogram til indre fred og åndelig bevisstgjøring.

Vi tar for oss hvordan du kan ta kontroll over kroppen og sinnet, slik at du blir den som styrer livet ditt. Tenk deg effekten på livet ditt når du kan velge en følelse og innplante denne.

- Hvordan eliminere uønskede tanker og følelser.
- Hvordan programmere sinnet til å fokusere på det du ønsker.
- Hvorfor får vi de tanker og følelser vi hele tiden opplever.
- Hvordan du kan eliminere sinne, frykt, angst, panikk osv.
- Hvordan du kan eliminere usikkerhet.
- Hvordan du kan kvitte deg med stress.

Praktiske om helseøvelser, pusteøvelser, meditasjon og åndelig bevisstgjøring med mer.

- Hvem og hva er du?
- Hva gjør vi her på jorden?
- Hva er meningen med livet?
- Hvordan vet jeg hva jeg skal gjøre?
- Du er født med en innebygd bruksanvisning & den har full kontroll over livet ditt. Hva kan du gjøre med det?

Dette er en praktisk workshop som viser deg hva og hvordan.

Kl 11.00 – 12.15 Hvordan kontrollere tanker og følelser → Øystein
Kl 12.15 – 13.00 Spørsmål – pause → Øystein
Kl 13.00 – 14.15 The Thing That Has No Name → Kenny
Kl 14.15 – 15.45 Spørsmål → Kenny/Øystein
(Ps! Dette er ca tider, siden emnene er forskjellige sider av samme sak og flyter over i hverandre.)

Treningstider i Skien

(TDA, 3TH2N, S.A.L.W.)

MANDAGER på Jønnevald (fra --.August til --.Desember)

Kl 19.30-21.00 PRAKTISK FYSISK KONFLIKTHÅNDTERING
SELVSIKKERHET-SELVFORSVAR


TIRSDAGER på Jønnevald (fra 10.Januar til 26.Juni)

Kl 18.00-19.15 YOGA (se link til informasjon under)
Kl 19.30-21.00 STRESSMESTRING-SELVFORSVAR


TORSDAGER på Jønnevald (fra . til .)
Kl 18.30 - 19.30 YOGA - Drop In
Last ned informasjon om YOGA (pdf fil)
Kl 19.30 - 20.30 Meditasjon - Drop InKALENDER


Intro Combat/Stressmestring/Selvforsvar Skien
Pluss Gym 00.00.2012 - kr 2200.-
Last ned info om 5 timers intro Trening/ Foredrag PDF

00.00.2012
Anti Voldtekt - på Pluss Gym Nenset

Anti Voldtekt - Informasjon
Last ned Påmelding informasjon her PDF

Last ned info her PDFCOMBAT FIGHTING – 1 DAY INTRODUCTION COURSE The hidden secrets of how to destroy any threats to your life - By using little known, scientific proven methods used by Various Spec Ops Units in major countries - you can let the guy who attacks you, worry about self defense. (5hours), informative speech and hands on practice, with introduction to the following issues;
Last ned info PDF på link over
"info om 5 timers intro Trening/ Foredrag PDF"

00.00.2012 Åndelig Utvikling Skien
Klikk her (Informasjon se over)Vold som Selvforsvar Skien
(Informasjon i link)

--.--.--
Dette er et fysisk og psykisk krevende kurs.
Hand to Hand & Hand to Weapon - Combat Fighting i Skien
Tilrettelagt for sivilister (Informasjon KOMMER)Har du spørsmål om kurs, gå til kontakt siden vår.


Returner fra Kurs Personlig Trener til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!