Personlig TaiChi Trening

Lærer deg raskt og enkelt hvordan du kan bedre helsen din på en behagelig måte.

For Personlig TaiChi Trening, kontakt oss Nå! Klikk Her.


Hva betyr God Helse for deg?

Hva om det fantes en gammel hemmelighet som gjør at du kan forbedre helsen din ved å bruke noen få minutter daglig til å gjøre noen enkle bevegelser.

Hvilke treningsformer finnes det som bedrer helsen til den enkelte utøver? Og hvilke treningsformer er det vi først nå i de senere år har kunnet forklare hvorfor virker, med vestlig vitenskap ?

Hva om noen minutter daglig, med denne treningsformen kunne bidra til å…
• Øke fleksibiliteten og bevegligheten din.
• Øke styrken og utholdenheten din.
• Senke blodtrykket ditt.
• Dempe stress følelsene.
• Gi deg evnen til bedre avslapning og søvn.
• Øke oksygenopptaket og bedre pusten din.
• Bedre kroppsholdningen og strukturelle ryggproblemer.
• Dempe negative følelser og angst.
• Styrke immunsystemet ditt.
• Kombinere de positive effektene av meditasjon og bevegelse,
i samme øvelse.
For godt til å være sant?

Vel, egentlig ikke hvis du har de rette øvelsene. Og det er nettop det du lærer deg i TDA's Personlige TaiChi Trening.

Det er blitt forsket mye på Tai Chi, som er en gammel kinesisk kampkunst (du finner en del forskningsresultater lengre ned på siden).

Problemet med Tai Chi så langt, har vært at det er for komplisert og tidkrevende å lære. Resultatet er at de fleste som virkelig har hatt brukt for de helsemessige effektene denne typen trening gir, ikke har kunnet nyte godt av dem.

Helt siden jeg lærte meg Tai Chi på den gamle måten i min ungdom, med en kinesisk mester som Personlig TaiChi Trener, har jeg tenkt at dette måtte være en helt genial måte for folk å vedlikeholde en god helse på.

Det som virkelig frustrerte meg med da, var at det tok så lang tid å lære seg Tai Chi, og at det tok enda lengre tid for å høste de gode helsemessige effektene denne treningen gav.

Det gjorde at jeg i en årrekke, reiste jorda rundt, for å lære mere gjennom Personlig TaiChi Trening med flere store mestere. Jeg fordypet meg også i vitenskaplig forskning som er gjort på gamle treningsmetoder og hvilke elementer som bidrar til å bedre helsen vår.

Jeg samlet de dynamiske prinsippene fra Tai Chi, Yoga, Meditasjon og gammel Qi Gong (Qigong, Chi Kung/Chi Gong).

Så tok jeg for meg moderne medisinske teorier, avslapnings metoder og funksjonelle motivasjons teknikker brukt av bl.a. flere toppidrettsutøvere...

Til slutt satte jeg alt sammen til ett sett med øvelser som inneholder alle de virkningsfulle prinsippene og elementene. Resultatet ble et program jeg kaller 5 minutter Personlig TaiChi Trening.

Dette synes jeg er en av de mest virkningsfulle 5 minutter’s øvelser, som er utviklet! Fem minutter i fred og harmoni. Det beste er at det er lett å gjøre.

Se for deg 5 minutter med Tai Chi, myke, harmoniske bevegelser, akkurat slik kineserne gjør det i parken en tidlig morgenstund.

Bare tanken på å være i parken og gjøre disse harmoniske bevegelsene,
gir meg fred i sinnet.

Tenk deg, at du på denne fredfulle harmoniske måten kan gjøre en stor innsats for helse og velvære...

Med Personlig TaiChi trening, kan du kan kose deg og slappe av, samtidig som du høster godene av blant annet disse effektene...
• Redusert stress
• Bedret konsentrasjonsevne
• Bedret balanse
• Økt vitalitet og energi
• Styrket immunforsvar
og mye mer...

Det største problemet med hele denne prosessen, var først å få samlet all relevant informasjon og kunnskap som var nødvendig. Deretter sette det sammen til et effektivt program for personlig TaiChi Trening.

Det tok mange år og kostet meg en liten formue, men nå er dette arbeidet gjort og du kommer til dekket bord.

Ved å investere i noen timer med Personlig TaiChi Trening, får du et verktøy til bedre helse, som du kan ha glede av resten av livet.

Istedenfor å trene litt av ditt og litt av datt, istedenfor å starte med noe nytt etter hver juleferie eller hver gang du tenker at “nå må jeg begynne å trene”. Så har du muligheten til å starte med Personlig TaiChi Trening og lære deg Tai Chi på den enkle måten.

Tai Chi trening er et verktøy du kan bruke hvor som helst og når som helst.

Noen få minutter før eller etter jobb, før en presentasjon eller et foredrag, før du kommer hjem til familien, før du skal ut på byen eller for å forbedre dine sports prestasjoner, dine opptredener osv…

Personlig TaiChi Trening passer godt for dagens stressede mennesker og har store helsemessige fordeler for de som trenger det aller mest.

Du trenger ikke ta mitt ord for hvor bra denne Personlige TaiChi Treningen er... Utøvere av dette TaiChi Trenings Programmet forteller at de har opplevd bl.a. følgende effekter;

Fysiske effekter
• Økt fleksibilitet, spesiellt i ryggen, meget bra for stiv rygg.
• Full bevegelse i mange ledd, bevegelser som smører leddene.
• Økt styrke, spesiellt i bena og ben muskulaturen.
• Bedre balanse.
• Bedre holdning, rettere i ryggen.
• Forbedrede immunfunksjoner. (Hvorfor? Mental ro og redusert stress kombinert med fysiske øvelser, hjelper immunfunksjonene).
• Forbedret pust, kan puste mye dypere. Dypere og bedre pusting, fører til økt oksygenopptak og vitalitet for hele kroppen, forbedret immunfunksjon og dypere avslapning.
• Mange utøvere får redusert sine smerter, spesiellt i skuldre, rygg, ben og knær. • Økt vitalitet, energi og livsgnist, også en økt bevissthet om tilstedeværelsen av 'chi'.
• Forbedret koordinasjon og bedre finmotorikk. • Senket blodtrykk.
• Forbedret roligere pust og hjerterytme.

Mentale effekter
• Redusert stress, blir mindre stresset enn før.
• Slapper bedre av, bedre søvnkvalitet.
• Forbedret konsentrasjon og økt evne til å fokusere på ett emne eller en ting av gangen.
• Forbedret hukommelse.
• Økt følelse av velvære, tilfredshet og indre fred.
• Større evne til å være tilstede “i nuet”, større evne til å trekke seg mentalt ut av det daglige stress og mas.
• Ofte en god evne til å leve i nuet, uansett hvor man reiser eller hva man gjør. Med andre ord, reduseres tendensen til å leve i fortiden og dvele på ting som har skjedd, eller bekymre seg for hva som kan skje i fremtiden.
• Et høyere nivå av følt glede.

Jeg vet at du sannsynligvis er litt skeptisk til alle de positive effektene Personlig TaiChi Trening gir, så under finner du referanser til noen vitenskaplige resultater fra forskning på denne typen trening.


Dokumenterte effekter ved Tai Chi Trening
Forskning og studier på effekter av Tai Chi.
Det er en hel rekke med potensielt helsemessige effekter og mye er blitt dokumentert i vestlig medisinske studier.

• Regelmessig utførelse av Tai Chi øvelser, kan bedre søvnkvaliteten og hvordan man fungerer på dagtid hos eldre med moderate søvn problemer. Journal of the American Geriatrics Society (2004;52:892–900).

• Tai Chi øker immuniteten mot herpes zoster hos eldre mennesker, ny forskning viser også at den generelle helsen forbedres - spesielt hos mennesker med dårlig helse fra før. I det som anses som det første studie av sitt slag utført I USA, har forskere ved UCLA “University of California, Los Angeles” vist at trenings programmer med kontrollerte og ko-ordinerte bevegelser slik som Tai Chi, kan ha en direkte, positiv effekt på immunsystemet hos eldre mennesker(Psychosomatic Medicine, September, 2003).

• Ifølge en anmeldelse i Harvard Health Letter - Juli, 1997, har Tai Chi en reduserende effekt på flere stresshormoner, Tai Chi minsker risikoen for fall ulykker (en av hovedårsakene til død ved skade blant eldre mennesker), og Tai Chi bedrer balanseevnen.

• The Mayo Health Letter - February, 1998 - "I senere år har en rolig form for gammel Kinesisk kampkust kalt Tai Chi, tiltrukket seg oppmerksomhet som en metode å forbedre balansen og redusere risikoen for fall ulykker blant eldre mennesker med ca. 40%.

• The BC Medical journal reports - (May, 1997) - Av alle former for sykdommer som det har blitt forsket på i forbindelse med Tai Chi, hovedsaklig i Kina, men også i Nord Amerika og Europa - er det funnet at denne formen for trening, har en positiv helsemessig effekt for ledd problemer, hjerte problemer, høyt blodtrykk, avhengighets problemer, stress og stress relaterte sykdommer - bare for å nevne noe.

• I en Australsk studie (fra 1992) av 96 Tai Chi utøvere, fant man at Tai Chi har den samme effekten på hjertefrekvens, blodtrykket og stresshormoner som rask gange.

• I en studie i Atlanta, av 200 personer i 70 års alderen, fant man at etter 15 uker med Tai Chi trening, var risikoen for fall ulykker halvert, samtidig som blodtrykket deres også hadde blitt redusert.

• Ifølge Robert Whipple, en ekspert på balanse og bevegelse ved (the University of Connecticut School of Medicine), "Mennesket er utrolig ustabilt og vi står på et smalt fundament... Tai chi har kommet opp med de beste biomekaniske senario mulig, for å holde et menneske stabilt og i balanse - å bedre fundamentet ved å ha en bredere stilling og å holde hodet og kroppen så vertikal som mulig.”

• Ifølge "Health After 50" (John Hopkins Medical Letter, July 1999-Nipping Anger in the Bud), Gjør avslapningsteknikker - de mest populære formene er pusteøvelser, Yoga og Tai Chi (en Kinesisk kampkunst som består av sakte, flytende harmoniske bevegelser). Disse teknikkene senker blodtrykket, pusten blir bedre og dypere, hjerte rytmen senkes og muskulaturen slapper av.

• Et annet forskningsresultat publisert i (John Hopkins Publication, 1999). "Dyp pust kan bedre tilstanden hos mennesker med kroniske hjerteproblemer. Yoga lignende pusteøvelser som benyttes i Tai Chi, kan øke oksygen nivået og lette pusteproblemer."

• Consumer Report, Feb. 2000. "En treningsform som kombinerer moderate bevegelser med meditasjons teknikker som å fokusere på pusten, kan gi dobbelt opp av helsemessige effekter for å redusere stress. Tai Chi og Yoga er rolige, harmoniske øvelser som fremmer balanse, fleksibilitet, mental fred og ro.

• Journal of Psychosomatic Medicine, 2003. "Tai chi øvelser, kan bidra til å redusere herpes zoster."


Med Personlig TaiChi Trening, har du muligheten til å nyte godt av disse effektene, samtidig som det er det mye raskere og lettere å lære en tradisjonell Tai Chi.

Husk, Personlig TaiChi Trening gjør at du lærer raskere!
• Alle kan starte med Personlig TaiChi Trening, det kreves ingen forkunnskaper for å begynne.
• Du behøver ikke være i god form eller spesiellt myk.
• Bevegelsene er i seg selv enkle, hemmeligheten ligger i det å gjøre en rekke ting samtidig (bruke flere prinsipper), for å oppnå et godt helsemessig resultat. Du kan lære deg alle hemmelighetene med Personlig TaiChi Trening hos oss.
• Erfaringsmessig, så vil regelmessig trening med disse øvelsene, bedre og i mange tilfeller fjerne smerter i nakke, rygg og skuldre.
• Øvelsene kan gjøres hvor som helst, ute eller inne og det kreves minimalt med plass.

Start med Personlig TaiChi Trening, klikk her.
Returner fra Personlig Tai Chi Trening til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!