PLUSS GYM YOGA

Pluss Gym Yoga en Investering i Helse og Velvære

10 ganger Pris kr 1300.- / Drop In kr 150.- pr. gang

Denne typen trening er en investering for livet, som virker forebyggende mot flere av våre mest utbredte livsstils sykdommer.
I yoga blir de indre organene massert gjennom pust og ulike bevegelser. Blodsirkulasjonen stimuleres, immunforsvaret styrkes og livsenergien gjenoppbygges.
En energistrøm (Chi) stimulerer de samme energibanene (meridianene) som benyttes i akupunktur. Samtidig blir kjernemuskulaturen sterk og fleksibel.
Målet er å åpne meridianene i kroppen gjennom en rekke dynamiske øvelser.
Øvelsene vi bruker er valgt ut fra Indisk, Kinesisk og Tibetansk yoga, for å få størst mulig utbytte på kortest mulig tid.Her lærer du øvelser som;

 • Bedrer koordinasjons evnen
 • Øker lungekapasiteten
 • Gjør deg mer fleksibel – økt bevegelighet
 • Gir deg funksjonell styrke
 • Bedrer konsentrasjonsevnen
 • Styrker balanseevnen
 • Øker kroppsbeherskelsen
 • Stimulerer indre organer
 • Renser ut avfallsstoffer
 • Løser opp spenninger og muskelknuter
 • Reduserer stress
 • Gir mental avspenning
 • Gir økt kroppsbevissthet
 • Åpner meridianene
 • Styrker immunforsvaret
 • Gir smertelindring – rygg, skuldre, nakke

Denne typen yoga passer også meget bra for kampsport-utøvere som ønsker å utvikle sine evner til å beherske kropp og sinn.

Du behøver ikke være myk - denne treningen passer for alle (menn og kvinner), uansett alder og fysisk form !!!

Meld deg på kurset hos betjeningen

Klikk her for mere informasjon om Pluss Gym Yoga

 Returner fra  PG Yoga til Personlig Trener Hjem

For mer informasjon om kurs og treninger, sett deg på vår mailingliste.

Klikk her for å se vår meny & prisliste.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.