Presse - Media - Artikler

Linker til reportasjer i presse, Media og på Nett.
Kick Off, Teambuilding - Trainee Telemark

Kick Off, Teambuilding for Trainee Telemark august 2014.
Stress Ned - Sov Bedre

Reportasje i "Allers" mai 2012, om Tai Chi Og Chi Gong trening for stressreduksjon og bedre søvn.
Indre Fred Mot Voldtekt

Reportasje i "Lokalavisen Grenland" desember 2011, om vårt Anti-Voldtekt informasjons kurs.
Hvordan du kan forandre på egne holdninger og følelser, slik at du blir istand til å håndtere eller unngå å bli et voldsoffer.
Hekta på trening for kropp og sjel

Reportasje i "TA" januar 2004, om Yoga og vår treningsmetode "Eternal Youth Exercises", som er et meget aktivt yogaprogram.
Du behøver ikke være myk for å trene denne formen for yoga, øvelsene tilpasses den enkelte utøverens nivå og fysiske forfatning.
Programmet er tilrettelagt slik at man kan jobbe mot det målet man har med treningen, enten det er fysisk, mentalt eller åndelig.
Last ned mere informasjon her.
Yoga informasjon Pdf dokument
Bruker Kampsport i Sikkerhetsoppdrag

Sikkerhet i Russland Reportasje i "Varden" 25. juli 1998, fra vår tid med trening og sikkerhet i Russland/CIS - som har blitt lagt ut på nett.
For mere informasjon om Selvforsvar - Hand to Hand og Hand to Weapon Combat Fighting.
Last ned Pdf.dokument her.
Introduksjonskurs, foredrag Pdf.dokument
Øystein Henriksen er tilgjengelig for kurs og foredrag om
"Hvordan du finner indre fred".
Indre fred, er den tilstanden du er i når du ikke lengre blir stresset eller følelsesmessig engasjert i de tilsynelatende problemene som dukker opp i livet ditt.
Verktøyet han bruker for å få klienten til å se på livet med nye øyne, er Bevisstgjøring om kroppen, sinnet og følelsene - gjennom fysiske øvelser som Yoga og Nærkamp.

Øystein kan kontaktes her.
Kontakt Øystein/booking forespørsel - fyll ut formen.
Returner fra Personlig Trener Presse til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!