Selvforsvar Lærer Du Deg Raskt Og Effektivt Av En Nærkamp Instruktør

Selvforsvar er ikke noe som nødvendigvis tar lang tid å lære. Det dreier seg mere om en holdning og viljen til å ta ansvar for eget ve og vel.

Hvordan kan det ha seg at en 50 kilos 75 år gammel Mester i en orientalsk kampmetode, er kapabel til å håndtere flere topptrente unge motstandere samtidig?

• Det er ikke styrke, siden angriperne er yngre og sterkere.
• Det er helt klart ikke hurtighet - av samme grunn.
• Det er ikke størrelse.
• Det er i tillegg sannsynlig at denne mesteren ikke tenker like rask som angriperne, alderen tatt i betraktning.

Vi kan si det er fordi han har trent så lenge!
Fordi han har så mye kunnskap!
Eller noen andre filosofiske betraktninger!

Faktum er at denne Mesteren har en kapasitet til å utføre noe som de andre ikke kan.
Faktum nummer to er at du med rett trening kan lære disse ferdighetene.

"Trening gjør deg ikke til en mester i annet enn det du trener på. Så hvis du trener en kampsport er dette den tingen du blir god i - skal du bli god i en effektivt selvforsvarsmetode, må du trene det!!!
Med andre ord... Rett type trening gjør deg til mester!"

Med en Nærkamp instruktør som din personlige trener, har du muligheten til å lære deg en kamp metode som;
• Virker like bra uavhengig av kjønn, størrelse og fysisk kapasitet.
• Virker når du er syk, trøtt eller skadet.
• Virker når du befinner deg i fiendtlige miljøer.
• Virker når du er stresset.
• Virker i situasjoner hvor det gjelder liv eller død.
• Er raskt å lære og lagres i kroppen uten behov for å bli husket.
• Er basert på vitenskapelige prinsipper.
• Bruker helt naturlige kroppsbevegelser.
• Virker mot flere angripere.
• Virker mot både bevæpnede og ubevæpnede angripere.

Dette er flere av hemmelighetene vi kan lære deg.
• Hvordan riktig pusteteknikk kan doble slagkraften din.
• Riktige stillinger for å få maksimalt ut av teknikkene dine.
• Hvordan du kan øke utholdenheten din ved hjelp av bestemte lyder.
• Hvordan riktig pusteteknikk beskytter kroppen din, hvis du blir truffet.
• Hvordan du kan eliminere frykt.
• Økt bevissthet, hvordan oppdage mulige overfallsmenn.
• Vær klar for alle situasjoner - Stående...På bakken...Våpen...Flere angripere...Med de samme teknikkene.
• Hvordan du kan plukke ut de beste målene på angriperens kropp, du behøver ikke huske dem engang.
• Hvordan beskytte deg mot en større og sterkere angriper.
• Avvæpning av en angriper, gjør du noe annet kan du bli skadet og dø.
• Hva du absolutt ikke må gjøre hvis du blir angrepet av flere personer.

Du kan lære å bli pro-aktiv og handle, istedenfor å bli handlingslammet i stress situasjoner.

Du kan lære deg å identifisere de dødelige punktene på angriperens kropp, hvordan bruke vektorer for å kontrollere eller ende en angripers liv og en hel rekke andre spesial kunnskaper.

Selvforsvarstrening med en personlig selvforsvars instruktør, er en investering for livet.


Begynn å trene Selvforsvar med din Personlige Trener NÅ!


Returner fra Personlig Selvforsvar Trening til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!