Selvsikkerhet Kan Læres

Med denne treningsmetoden, innprogrammerer du selvsikkerhet i deg selv. Dette er er bevisstgjørings program, hvor du blir presentert for alternative synsvinkler til det samfunnet rundt deg kaller virkelighet.

Treningen er fysisk, det er absolutt ikke snakk om et teoretisk skolebenk program. Selv om det er en fordel å være litt i form, vil den største utfordringen ligge i viljen til å forandre de holdningene du alerede har.

Du må ta tak i dine programmerte adferdsmønstre og forandre dem til det som er hensiktsmessig for deg, slik at du føler deg best mulig, så mye som mulig - mens du er våken.

Ingen grunn til å bekymre deg om hva og hvordan du skal øke selvsikkerheten din, denne spesialiserte treningen gjør det for deg.

I dette programmet vil du lære deg hvilke våpen du har tilgjengelig til enhver tid. Du vil lære å identifisere hva som er effektive våpen og hvordan bruke dem.

Du vil lære om skjulte våpen, om effektive våpen du til og med kan ta med deg ombord i fly. Du vil ikke bli stoppet ved innsjekking eller ved kontrollposter. Ingen vil engang bry seg om at du bærer det på deg.

Du vil lære om det ultimate våpenet og hvordan du kan få tilgang til det.

Siden fokuset i dette treningsprogrammet er å styrke din iboende evne til å føle deg på topp av enhver situasjon, må vi benytte oss av uortodokse metoder som gir resultater raskt.

Du vil derfor få en innføring i en metodikk som bevisstgjør deg om hvor svak menneske kroppen er og hvor lett det er å stoppe enhver agressor du måtte bli utsatt for.

Svaret ligger i sinnet ditt, bare se for deg Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) i filmen Nattsvermeren. En eldre mann uten noen særlige fysiske forutsetninger for å kunne skade noen, men med en utrolig kapasitet til handling.

Hvis du kunne tappe ditt ubrukte potensiale til å føle indre fred, har du løst alle stressproblematikker i livet ditt. Når du er i en tilstand av indre fred, spiller det ingen rolle hva som skjer i livet ditt - du vil ikke bli stresset, sinna, redd osv., du vil nemlig velge en positiv synsvinkel på det som skjer.

I det øyeblikket du selv kan velge hvordan du vil føle deg, istedenfor at du blir med på de følelsene som dukker opp - så er det ikke mye stress igjen i livet ditt.

Du behøver ikke lengre være prisgitt humøret og holdningene til de menneskene som er rundt deg, du kan selvsikkert velge å føle indre fred, uten at de klarer å vippe deg av pinnen.

Du blir den ledende faktor i ditt eget liv.

Ville ikke det være den beste tingen som kunne skje deg, nemlig å selvsikkert kunne velge å føle deg bra?

Klikk på linken under og meld deg på kurs nå.

Selvsikkerhet - Secret/Hidden WeaponsReturner fra Selvsikkerhets Trening til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!