Stressmestring


Stressmestring blir enkelt gjennom denne spesialiserte treningen, som fokuserer på å lære deg hvordan du håndterer uforutsette situasjoner.

Denne treningen resulterer i bevisstgjøring om egne følelser og reaksjoner. Dette vil igjen lede til en økt evne til å håndtere stress, sinne, frykt mm.

Treningen gir også en følelse av velvære når du ser at din evne til å mestre stressende situasjoner øker.

Dette programmet passer like godt for kvinner og menn, siden prosessen er systematisert på en slik måte at deltakerne arbeider på sitt eget nivå.

Metoden som brukes er hentet fra nærkamp med og uten våpen. Systemet er tilpasset sivile forhold og den hjelper deg til å lære om kroppen og sinnets iboende svakheter og styrke - slik at dette kan brukes i dagliglivet.
Effekter av treningen.


For kurs i stressmestring eller personlig trening, fyll ut formen - klikk her.

Stressmestring kan læres relativt raskt. Prinsippene for å leve og fungere uten å bli skadelidende av de negative effektene stress medfører - er enkle. PROBLEMET er at de fleste av oss enten ikke vet hva som må gjøres og mange av de som vet, gjør ikke det de vet - de blir handlingslammet, så fort stressende situasjoner oppstår.

Det er flere momenter som bør være på plass for at stress skal kunne mestres på en enkel måte. Det viktigste sett med mine øyne er handling og det er viktig at det er riktig handling.
Du har sikkert en venn eller bekjent som stresser rundt med alt mulig, en som prøver å få gjort alt på en gang, men aldri ser ut til å komme noen vei og alltid er stresset.

Så handlingen må kombineres med kunnskap, her gjelder det kunnskapen om hva som skal gjøres og hvordan du må gjøre det.

Tenk deg personer i yrker som ofte utsettes for livstruende situasjoner f.eks. militære, politi, livvakter osv., hvordan kan de unngå psykiske sen skader og lidelser?
Hvordan kan det ha seg at en stor del av soldatene som har vært i stridsområder får psykiske skader, mens det er det en liten del som ikke berøres av det de har vært igjennom.

Hvorfor blir personer som har vært utsatt for hendelser som føles truende eller farlige (bil/flyulykker, ran, konkurser, samlivsbrudd osv.), plaget av angst, panikk osv. i ettertid?

Det er faktisk en vitenskap som kan hjelpe deg med å redusere Stress, Angst, Panikk m.m. til noe du ikke behøver å bry deg om.

For å sette det på spissen, når du ikke plages ved tanken på at du når som helst kan utsettes for en livsfarlig situasjon - f.eks. når du som soldat skal ut i et oppdrag, hvor det er sannsynlig at menneskeliv kommer til å gå tapt. Da finnes det ikke lengre noe emosjonellt som hindrer deg fra å gjøre den jobben du skal - OG psykiske senskader er IKKE noe du vil plages med i ettertid.

Stressmestring er helt naturlig for deg, når du følger noen helt enkle prinsipper som du raskt kan lære deg. Det kommer til det punktet hvor stressmestring ikke engang er noe du tenker på. Når du blir bevisst hva som skaper stress og hvordan det blir skapt, har du et glimrende verktøy til å eliminere stress fra livet ditt.

Greia er at det holder ikke å vite og å gjøre, det er mange som vet hva som må gjøres for å bli kvitt stress, det er mange som gjør disse tingene, men alikevel er stresset.

Det finnes en godt utprøvet metode som må benyttes for å få optimalt resultat på kortest mulig tid.

Denne metoden, ja faktisk hele programmet er det vi kan tilby deg - i form av personlig coaching og veiledning, med et program skreddersydd for deg.Ta kontroll over stress, fyll ut formen NÅ!


Returner fra Stressmestring til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!