Testimonials

Her finner du testimonials, referanser og tilbakemeldinger.
Lengre ned på denne siden, finner du linker til sider med tilbakemeldinger og opplevelser folk har hatt med Øystein's Kurs, Treninger og Behandlinger.

Har du noengang deltatt på Kurs eller Trening med Øystein, så vet du at han setter pris på at du deler dine erfaringer med andre - så de også får mulighet til å nyte godt av dem.

Hvis du vil skrive litt om dine egne opplevelser, så fyll ut formen under.
Etter at du har skrevet og/eller lagt inn bilder og klikket lever - vil du få mulighet til å redigerere bidraget ditt.

La andre få høre om dine erfaringer med Øystein's treninger, kurs og behandlinger.

Beskriv dine opplevelser og erfaringer i formen under. Du kan lese gjennom og redigere senere.

[ ? ]

Du kan laste opp 1-4 bilder (valgfritt)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Dette sier andre om Øystein's kurs og treninger.

Klikk under for å se andre testimonials og referanser...

Offensiv Handling og Tankesett  Not rated yet
Den viktigste effekten av kurset er at eg føler meg mye mere offensiv! Jeg gjør alt nå bevisst og jeg tenker ikke så mye på ting og tang. Før kurset …

Stressmestring  Not rated yet
Begynte på kurs da jeg i jobbsituasjon trengte å lære om stressmestring, negative adferdsmønstre og hvordan bryte de. Før jeg begynte følte jeg meg maktesløs, …

En Virkelig Øyeåpner... Not rated yet
Var redd for å bruke mye penger på et kurs jeg trodde var altfor fysisk krevende og som jeg ikke ville få riktig utbytte av. Jeg er 46 år, full av …

Click here to write your own.
Returner fra Testimonials til Personlig Trener Hjem


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!