VIP Personlig Trener

Eksklusivt for VIP’s, Konfidensiell og profesjonell personlig trening.

Konfidensiell og profesjonell VIP personlig trening
når du ønsker resultater RASKT.


Dette VIP Personlig Trener Programmet, er en service for VIP’s og helt spesielle klienter. Vi tilbyr komplette pakker i trening, helse og kosthold, tilpasset klientens ønsker og behov.

Fullstendig konfidensielt
Online support hver dag
Telefon konsultasjon
Analyse og rådgivning
Skreddersydd trening


A La Carte VIP Service

Våre Personlige Treningsprogrammer varierer på samme måte som våre klienters behov og ønsker varierer. Vi tilbyr Personlig Trening
”on location” på private yachter, hoteller, residenser osv., slik at vi kan opprettholde konfidensialitet og komfort for våre klienter.

Vår VIP Personlig Trener Tjenester, er skreddersydd fra start til slutt.
Du får et program som tilfredstiller dine ønsker og behov når det gjelder personlig trening. Kontakt oss Nå ved å klikke på linken under, for å avtale en konsultasjon.

For konsultasjon, fyll inn Navn og nummer så kontakter vi deg.

VIP Personlig Trener Service er tilgjengelig fra kr 36000 pr. dag.Menyen inkluderer;

Konsultasjon
Vurdering av din helse, dine behov, dine interesser for å definere hvilket mål du har med treningen. Vi vil hjelpe deg med å velge det programmet som er riktig for deg.

Ernæring
Gjør din VIP Personlige Trening komplett med et sunt kosthold. Vi hjelper deg med retningslinjer for ditt personlige kosthold, slik at du føler deg vel.

Meditasjon
En av de største problemene i dagen samfunn, er de negative effektene av følelsesmessig ubalanser som stress, angst osv. Finn indre fred med meditasjon.

Yoga
Yoga er en komplett kilde til velvære. En kombinasjon av en sunn holdning, handling, trening, ernæring og pust. Alle kan praktisere yoga uavhengig av alder og fysisk forfatning.

Tai Chi
Tai Chi er øvelser for helse og velvære. Bevegelsene stimulerer muskler og organer, fremmer korrekt holdning og et avbalansert sinn.

Turgåing, Powerwalk
Det å gå tur, har ifølge forskningen mange gode helsemessige effekter. Det reduserer risikoen for en rekke av vår tids livs-stil sykdommer og bidrar til vekttap.

Martial Arts
Her kan du velge mellom en rekke disipliner som for eksempel tradisjonell karate eller kung fu, selvforsvar, kampsport, militær nærkamp med eller uten våpen, dim mak & marma adi (læren om den destruktive og helbredende virkningen av punkter på kroppen).
Denne formen for trening er også en komplett vei til indre fred og god helse.
Returner fra VIP Personlig Trener til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!