Hvordan Bruke Vold Som Selvforsvar

Det kan virke unødvendig brutalt å bruke vold som selvforsvar, men i dagens samfunn hvor overfall og ran er dagligdagse nyheter, finnes det et helt klart behov for å kunne forsvare seg.

Det å være bevisst på hvor du ferdes, hvem og hva som befinner seg der, vil i stor utstrekning ha løst problemstillingen for deg.

Min holdning er at den beste formen for selvforsvar som finnes, er den hvor du ikke er tilstede der du trenger å forsvare deg.

"Vold er sjelden en løsning på et problem,
men det er ofte årsaken til et."

(Øystein Henriksen)

Bevisstgjøring og evnen til å lese situasjoner og mennesker (kroppsspråk) og å lytte til mavefølelsen, vil kunne hjelpe deg til å unngå de fleste farlige situasjoner.

"Metoden til å unngå konfrontasjoner, er å gjenkjenne hvilke veier som leder til en konfrontasjon for så å kunne velge en annen vei."

Min oppfatning er at "Blind Vold Eksisterer Ikke".

La meg forklare.

Tenk deg en agressor som skal velge ut et uskyldige offer.
Velger denne personen et offer som åpenbart kan yte stor motstand?
Vil han for eksempel velge et offer som er større og sterkere, en person som åpenbart har full oversikt over hvor han/hun befinner seg og eventuelle trusler. En person som selvsikkert har vist med øyekontakt at han/Hun er klar over voldsmannen?

Eller vil han velge et offer av typen, unskyld at jeg lever, er full, følger ikke med på omgivelsene, er alene og usikker på et mørkt sted osv., du forstår hva jeg mener.
Denne informasjonen og treningen er beregnet på de situasjonene hvor det ikke finnes noen mulighet for å gå en annen vei, når det ikke holder å gi fra seg penger og verdigjenstander til en raner.

Eksempel på slike situasjoner kan være, er en natt du våkner opp hjemme i sengen din med en ukjent person over deg.
- Når du befinner deg på et fly som er kapret.
- Når en bevæpnet person kommer inn i bilen din og ikke vil slippe deg ut.
- Kidnapping.

På disse kursene vil du få en hel masse informsjon som bl.a.;
- Hvordan du kan komme deg ut av kvelertak, politi grep, dobbel nelson med mer.
- Hvordan du med to fingre kan begynne å ta kontroll på en agressor.
- Identifiser hvilke mål som er det/de beste, på kroppen til en overfallsmann.
- Enkle knock out metoder.
- Hvordan håndtere flere angripere.
Klikk her for mer informasjon.

Meld deg på, fyll ut navn, adr, tlf og skriv hvilket kurs du ønsker, så kontakter vi deg.

Dette er ikke vanlige selvforsvars kurs, men en 100% alternativ metode å se emnet selvforsvar på. Det dreier seg om et tanke og handlingsmønster som henter ut de skjulte kreftene i kroppen og sinnet ditt.

Hvis du ønsker å lære mer om deg selv og dine evner til å forsvare deg, så får du garanter ett nytt syn på saken etter at du har fått med deg denne informasjonen.

Meld deg på NÅ! Klikk her.


Returner fra Vold som Selvforsvar til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!