Voldtekt

Unngå å bli et offer for voldtekt.

På dette kurset, lærer du deg hva som skal til for at en voldtektsforbryter er den eneste som bør tenke på selvforsvar, når han treffer deg.

Meld deg på kurs, klikk her og fyll ut formen.

Dette er ikke en kampsport eller et selvforsvars kurs!

Selv om selvforsvar og kampsporter er fantastiske metoder til sport og konkurranse, har positive effekter på helsa – er de i utgangspunktet best egnet for "Anti-Sosial Vold".

Når vi beveger oss inn på "Asosial Vold", som er situasjoner hvor samfunnets normale regler ikke gjelder - så vi må bruke et annet verktøy.

La meg belyse det litt nærmere.
Hvis noen stjeler vesken din, så ringer du politiet.
Hvis noen truer deg, så anmelder du det.
Hvis noen dytter deg i en krangel.
Hvis du ser en tyv som løper ut av hjemmet ditt.
Alt dette er anti-sosial vold hvor samfunnet har lover og regler som skal beskytte deg og håndtere lovbryteren. Dette får samfunnet til å fungere.

Asosial-Vold er der hvor en person opererer utenfor samfunnets normer og har en intensjon om å drepe, mishandle eller voldta deg.

"I en slik situasjon har du bare et mål og det er å overleve."

Dette er de situasjoner som fryktes mest.
Dette er den volden du ser på nyhetene hele tiden.

I slike situasjoner hjelper det ikke å ringe politiet.
De vil ikke kunne hjelpe deg, fordi de ikke er til stede.
Uansett er det sannsynligvis for sent.

Det er her vi kan hjelpe deg.
Den metodikken vi bruker, lærer deg å overleve.
Den lærer deg hvordan du kan skade en voldsmann, slik at han ikke lengre kan gjøre deg noe. Samtidig som du er bevisst på hva som må til for å ikke skade han mer enn nødvendig for å stoppe angrepet.
Dette gjør at du når målet ditt, som er å overleve – samtidig som du holder deg innenfor samfunnets lover og regler.

Treningen er utfordrende, det er ofte vanskelig å akseptere realiteten i slike asosiale volds situasjoner. For å overleve, kreves det at du må bruke vold. Forskjellen på deg og overfallsmannen, er at ditt motiv er å overleve – mens hans motiv er å skade.

"Du forårsaker en skade for å forhindre "Dem" fra å drepe deg, så stopper du"

Hele dette volds emnet, får de fleste til å si slikt som
Unngå farlige steder.
Bo i gode nabolag.
Det skjer ikke med meg.

Beklageligvis finnes det ikke et logisk mønster for uprovosert vold, den dukker opp når og hvor den vil.

Vi vil åpenbart gjøre alt vi kan for å unngå denne anti sosiale volden og å sette oss i situasjoner hvor vi må bruke vår kunnskap om vold for å løse et problem.
MEN, vi kan dessverre oppleve å komme i en slik situasjon og det koker ned til at vi er til syvende og sist ansvarlige for vår egen sikkerhet.

Spør deg selv om følgende.
Vil en raner holde seg i et fattig, vanskelig område for å gjøre jobben sin – eller finne et offer der pengene er?
Vil en voldtektsmann lete etter et offer der han står i fare for å bli tatt, eller der han kan slippe unna?

Drap, mishandling og voldtekt, skjer ikke på en fast plass – volden flytter på seg.

Informasjonen du tilegner deg på disse kursene, har normalt vært forbeholdt spesialister i stresspsykologi og nærkamp.
Alle kurs har et begrenset antall plasser og må bestilles på forhånd.

Kurs 1. Går over 10 timer, fordelt på to dager (lør-søn).
Pris kr 4800.-

Kurs 2. Går over 2 og 1/2 dag - (fre-søn).
Pris kr 18000.-
Dette er et komplett "Combat Fighting" kurs, tilrettelagt for kvinner.


Hvis du ønsker mere informasjon om
"Hvordan du kan unngå å bli et voldsoffer!"

Så fyll inn din e-post adresse i formen under.
Jeg ønsker ikke å sende ut Spam, så du vil bli bedt om å verifisere med å klikke på en link i en e-post jeg sender deg.

Når du har klikket på denne linken, får du en ny epost med en download link til "Hvordan du kan unngå å bli et voldsoffer!"

Enter your E-mail Address
Enter your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Personlig-Trener.Returner fra Voldtekt til Personlig Trener Kurs


Returner fra Voldtekt til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Mental Trening

Les Magasinet Her

Les Mental Trening Her

Full Pakke...TAI CHI
-
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Stressmestring.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet. (10 ganger, kursavgift kr 1900¨.- Ring eller bruk kontaktform for påmelding. Tlf nr i linken under. ) 
Meld deg på idag.

GRATIS Tai Chi Dvd

Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd


TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for dato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her bruker vi Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.


Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!